Neinvestiční náklady se hradí formou plateb na účet školy - 2185730227/0100.


Každému žákovi bude přidělen variabilní symbol, který použijete při platbě. Úhradu proveďte, až budete znát variabilní symbol svého dítěte, tedy po 20. 9. 2021.

 

Lze zaplatit i na celý školní rok.

Ve školním roce 2021 - 2022 bude platba na neinvestiční náklady školní družiny činit 180 Kč/měsíc, tudíž budou platby hrazeny vždy jednou částkou - 1x nebo 2x ročně - následovně:

720,- Kč (září - prosinec) - uhradit nejpozději do 30. 9. 2021 a

1080,- Kč (leden - červen) - uhradit nejpozději do 31. 1. 2022 nebo

1800,- Kč na celý školní rok 2020/21  (uhradit nejpozději do 30. 9. 2021).

Pokud nebude za žáka zaplacen tento poplatek do daného termínu, může ředitelka školy rozhodnout o případném vyloučení

Kadounová Zuzana,DiS

vedoucí vychovatelka

POZOR!!! Každý žák bude mít v novém školním roce nový variabilní symbol. Platbu proveďte až po zveřejnění těchto symbolů, tzn. po 20. 9. 2021.

Kalendář akcí

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 94 hostů a žádný člen