Harmonogram

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 09.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.30 - 15.15

Projekt za podpory města

Neinvestiční náklady se hradí formou plateb na účet školy - 2185730227/0100.


Každému žákovi bude přidělen variabilní symbol, který použijete při platbě. Úhradu proveďte, až budete znát variabilní symbol svého dítěte, tedy po 20. 9. 2023.

 

Lze zaplatit i na celý školní rok.

Ve školním roce 2023 - 2024 bude platba na neinvestiční náklady školní družiny činit 230 Kč/měsíc, tudíž budou platby hrazeny vždy jednou částkou - 1x nebo 2x ročně - následovně:

920,- Kč (září - prosinec) - uhradit nejpozději do 30. 9. 2023 a

1 380,- Kč (leden - červen) - uhradit nejpozději do 31. 1. 2024 nebo

2 300,- Kč na celý školní rok 2023/24  (uhradit nejpozději do 30. 9. 2023).

Pokud nebude za žáka zaplacen tento poplatek do daného termínu, může ředitelka školy rozhodnout o případném vyloučení.

Kadounová Zuzana,DiS

vedoucí vychovatelka

POZOR!!! Každý žák bude mít v novém školním roce nový variabilní symbol. Platbu proveďte až po zveřejnění těchto symbolů, tzn. po 20. 9. 2023.

Kalendář akcí

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 28 hostů a žádný člen