Třídy s rozšířeným výučováním matematiky a přírodovědných předmětů (RVMaPP)

Třídu navštěvují nadaní žáci od 6. do 9. ročníku. V každém ročníku je otevřena jedna třída „A“ s 20-30ti žáky. Přihlášku si mohou podat zájemci z 5. tříd základních škol celého okresu. Do této výběrové třídy se koná výběrové řízení. Zahrnuje písemnou zkoušku z matematiky a ústní pohovor. Zároveň se přihlíží k prospěchu, který žák dosáhl v 1. poletí 5. ročníku.

Výuka jednotlivých předmětů probíhá v rozsahu osnov Základní školy, pro výuku matematiky jsou využívány učební osnovy pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Ostatní přírodovědné předměty jsou dotovány vyšším počtem hodin. Matematika 5 hodin, fyzika 2 hodiny a chemie (od 8. ročníku) 3 hodiny týdně. Žáci se povinně učí anglický jazyk a od 7. ročníku si volí dle nabídky a zájmu druhý cizí jazyk. Žáci matematických tříd dosahují výborných výsledků v soutěžích a velmi úspěšně pokračují ve studiu na středních školách.

Kalendář akcí

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 224 hostů a žádný člen