Naše školní družina je rozdělena do šesti oddělení s celkovým počtem žáků 171, kde se jim věnují kvalifikované paní vychovatelky. Provoz se řídí Řádem školní družiny.


Činnost školní družiny je řízena ŠVP a záměrným a cílevědomým utvářením životního stylu. Dále se zaměřujeme na:

 • usměrňování režimu dne
 • podněcování a poskytování příležitostí k vydatnému pohybu, nejlépe venku na čerstvém vzduchu
 • vedení ke zdravému stravování
 • pěstování a upevňování hygienických návyků
 • dodržování zásad bezpečnosti práce

Obsah výchovy je rozdělen do výchovně vzdělávacích činností - odpočinkové, rekreační, zájmové, veřejně prospěšné, samoobslužné, příprava na vyučování.


Po celý školní rok jsou pro děti připravovány programy v rámci jednotlivých oddělení, ale i akce celodružinové.

Zaměřujeme se na utváření životního stylu:

 • uspořádání materiálních a sociálních podmínek, jejich aktivní ovlivňování a využívání
 • hodnotovou orientaci člověka
 • jednání člověka - využívání volného času je jedním ze znaků životního stylu
 • dobré využití materiálních podmínek pro trávení volného času
 • ovlivňovat volbu jednotlivců a sociálních skupin, v nichž jedinec tráví volný čas. Hodnota volného času nemá být podceňována ani přeceňována
 • podporovat aktivní využívání volného času, aktivní zájmy


pozn: program ŠVP naleznete v přízemí školy vedle nástěnky školní družiny.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 • Ranní družina 6.30 – 7.55 hod. – dělené vyučování (skupinky) 6.30 – 8.50 hod.
 • Příchod do ranní družiny je stanoven nejpozději do 7.25 hod., pro skupinky do 8.25 hod.
 • Odpolední družina – dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd, konec provozní doby - každý den do 17.30 hod.
 • Uvolňování dětí je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, řídíme se dle přihlášky do ŠD nebo písemnou omluvenkou, formulářem plné moci.
 • Telefonické uvolnění není možné.
 • Stravenky na oběd a odhlášení obědů zajišťuje rodič. Ve dnech, kdy se nekonají kroužky, odchází děti v době od 13.30 – 15.00 hod. mimo areál školy.

 

Vyzvedávání dětí

 • Každý den odcházíme v době od 13.00 – 13.20 hod. na společný oběd. Žádáme rodiče, aby v této době nevstupovali do budovy školy a vyčkali návratu dětí z oběda před budovou školy nebo ve vestibulu školy.
 • Ve dnech, kdy se nekonají kroužky, odcházíme v době od 13.30 – 15.00 hod. mimo areál školy.
 • V době vycházky vyčkejte návratu dětí a nevstupujte prosím do budovy školy.
 • Předpokládaný návrat je v 15.00 hod.

 

Postup vychovatelky školní družiny při nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem ze ŠD Základní školy Kladno, Amálská 2511

 

Kalendář akcí

Svátek

Včera: Ludmila Dnes: Naděžda Zítra: Kryštof

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 59 hostů a žádný člen