Harmonogram

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 09.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.30 - 15.15

Projekt za podpory města

Naše školní družina je rozdělena do šesti oddělení s celkovým počtem žáků 171, kde se jim věnují kvalifikované paní vychovatelky. Provoz se řídí Řádem školní družiny.


Činnost školní družiny je řízena ŠVP a záměrným a cílevědomým utvářením životního stylu. Dále se zaměřujeme na:

 • usměrňování režimu dne
 • podněcování a poskytování příležitostí k vydatnému pohybu, nejlépe venku na čerstvém vzduchu
 • vedení ke zdravému stravování
 • pěstování a upevňování hygienických návyků
 • dodržování zásad bezpečnosti práce

Obsah výchovy je rozdělen do výchovně vzdělávacích činností - odpočinkové, rekreační, zájmové, veřejně prospěšné, samoobslužné, příprava na vyučování.


Po celý školní rok jsou pro děti připravovány programy v rámci jednotlivých oddělení, ale i akce celodružinové.

Zaměřujeme se na utváření životního stylu:

 • uspořádání materiálních a sociálních podmínek, jejich aktivní ovlivňování a využívání
 • hodnotovou orientaci člověka
 • jednání člověka - využívání volného času je jedním ze znaků životního stylu
 • dobré využití materiálních podmínek pro trávení volného času
 • ovlivňovat volbu jednotlivců a sociálních skupin, v nichž jedinec tráví volný čas. Hodnota volného času nemá být podceňována ani přeceňována
 • podporovat aktivní využívání volného času, aktivní zájmy


pozn: program ŠVP naleznete v přízemí školy vedle nástěnky školní družiny.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 • Ranní družina 6.30 – 7.55 hod. – dělené vyučování (skupinky) 6.30 – 8.50 hod.
 • Příchod do ranní družiny je stanoven nejpozději do 7.25 hod., pro skupinky do 8.25 hod.
 • Odpolední družina – dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd, konec provozní doby - každý den do 17.30 hod.
 • Uvolňování dětí je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, řídíme se dle přihlášky do ŠD nebo písemnou omluvenkou, formulářem plné moci.
 • Telefonické uvolnění není možné.
 • Stravenky na oběd a odhlášení obědů zajišťuje rodič. Ve dnech, kdy se nekonají kroužky, odchází děti v době od 13.30 – 15.00 hod. mimo areál školy.

 

Vyzvedávání dětí

 • Každý den odcházíme v době od 13.00 – 13.20 hod. na společný oběd. Žádáme rodiče, aby v této době nevstupovali do budovy školy a vyčkali návratu dětí z oběda před budovou školy nebo ve vestibulu školy.
 • Ve dnech, kdy se nekonají kroužky, odcházíme v době od 13.30 – 15.00 hod. mimo areál školy.
 • V době vycházky vyčkejte návratu dětí a nevstupujte prosím do budovy školy.
 • Předpokládaný návrat je v 15.00 hod.

 

Postup vychovatelky školní družiny při nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem ze ŠD Základní školy Kladno, Amálská 2511


Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby Školní družiny Základní školy Kladno, Amálská 2511 kontaktuje příslušná vychovatelka telefonicky rodiče (zákonné zástupce) nebo pověřené osoby uvedené v zápisovém lístku žáka. Pokud se s výše uvedenými nepodaří spojit, vyčká vychovatelka nejpozději jednu hodinu po ukončení provozu školní družiny. Poté informuje ředitelku školy a Městskou policii Kladno.

Při opakovaném pozdním vyzvednutí žáka po skončení provozní doby, budou rodiče vyzváni k jednání s vedoucí vychovatelkou ŠD, popřípadě k následnému projednání tohoto pochybení ve spolupráci s ředitelkou školy. Z jednání bude učiněn zápis, jehož pravdivost stvrdí zastoupené strany podpisem a každá obdrží jedno vyhotovení.
Opakované nevyzvednutí dítěte po skončení provozní doby školní družiny může být ovšem důvodem k vyloučení žáka z docházky do tohoto zařízení.

 

Kalendář akcí

po út st čt so ne
2
3
4
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

Svátek

Včera: Iva Dnes: Blanka Zítra: Svatoslav

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 23 hostů a žádný člen